NIE OTRZYMAŁEŚ ODSZKODOWANIA? NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z JEGO WYSOKOŚCI?

Z NAMI UZYSKASZ NALEŻNĄ REKOMPENSATĘ PIENIĘŻNĄ ZA WYRZĄDZONĄ SZKODĘ.
DOWIEDZ SIĘ, CO MOŻEMY ZROBIĆ W TWOJEJ SPRAWIE.

ZADZWOŃ, TO NIC NIE KOSZTUJE!
TEL. 516 188 005

KONSULTACJA I PRZEDSTAWIENIE SPRAWY SĄ BEZPŁATNE.
• Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania, w tym zadośćuczynień, rent i innych świadczeń dla osób poszkodowanych oraz członków ich rodzin, związanych z różnego rodzaju zdarzeniami, których następstwem jest szkoda osobowa lub rzeczowa, tj. wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne.

• Mając na uwadze delikatny charakter prowadzonych spraw, za priorytet w kontaktach z poszkodowanymi przyjmujemy zaufanie, otwartość i szacunek. Nasze usługi świadczymy przy zachowaniu najwyższej staranności, kierując się w szczególności partnerskimi zasadami współpracy.

• W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z zespołem zawodowych pełnomocników procesowych posiadających niezbędne doświadczenie w sporach sądowych, z rzeczoznawcami majątkowymi, lekarzami oraz specjalistami z innych branż, tak aby zapewnić Państwu fachową i skuteczną obsługę na każdym etapie prowadzenia sprawy, począwszy od zgłoszenia zdarzenia, aż do wypłaty należnego odszkodowania.

✆ 516 188 005

  • Pomagamy w uzyskaniu świadczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i inne) uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom (również autobusu, tramwaju, pociągu), pieszym, rowerzystom, motocyklistom, oraz osobom, które utraciły tragicznie najbliższych członków rodziny.

  • Ofertę współpracy kierujemy także do poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w wyniku błędu medycznego, a także pozostałych osób, które na skutek różnego rodzaju zdarzeń poniosły szkodę osobową lub rzeczową.

  • Nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych. Konsultacja i przedstawienie sprawy są bezpłatne.

  • Wynagrodzenie uzależnione jest od wyników naszych działań i pobierane jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania, co stanowi dla Państwa gwarancję naszej skuteczności, a dla nas dodatkową motywację.
    Wysokość wynagrodzenia negocjowana jest indywidualnie w oparciu o charakter prowadzonej sprawy.

  • Koszt reprezentujących Państwa w sądzie zawodowych pełnomocników procesowych w całości pokrywa nasza firma.
Oto odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.
Mamy nadzieję, że pomogą Ci w podjęciu decyzji.
:: Co to jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie to świadczenie mające na celu finansową rekompensatę poszkodowanemu krzywdy, polegającej na cierpieniach fizycznych, objawiających się poprzez ból i inne dolegliwości, a także takiej, która objawia się w cierpieniach psychicznych związanych z odczuwanym bólem.

:: Co to jest odszkodowanie?
Odszkodowanie to świadczenie mające na celu finansową rekompensatę poszkodowanemu rzeczywistej szkody finansowej poniesionej w związku ze zdarzeniem np. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, transportu, opieki, leków itp.

:: Komu pomagamy uzyskać świadczenia?
Zajmujemy się uzyskaniem maksymalnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwach rolnych, na skutek błędów medycznych i innych zdarzeń losowych. Dochodzimy także roszczeń o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny.

:: Ile kosztuje analiza sprawy?
Nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych. Konsultacja i przedstawienie sprawy są bezpłatne.

:: Ile kosztuje zlecenie sprawy?
Za zlecenie sprawy nie pobieramy żadnych opłat i zaliczek. Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po wywalczeniu odszkodowania.

:: Ile wynosi prowizja?
Prowizja negocjowana jest indywidualnie w oparciu o charakter prowadzonej sprawy.

:: Czy wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zamyka drogę do uzyskania wyższego odszkodowania?
Jeżeli nie doszło do zawarcia ugody i zrzeczenia wszystkich roszczeń można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, wystąpić z nowym roszczeniem lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

:: Czy Powypadkowi prowadzą sprawy sądowe?
W przypadku gdy polubowne działania na etapie przedsądowym nie przyniosą oczekiwanego przez Państwa rezultatu sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, gdzie nasi Klienci reprezentowani są przez zawodowych pełnomocników procesowych (radców prawnych i adwokatów).

:: Kto ponosi koszt wynagrodzenia reprezentujących mnie w sądzie zawodowych pełnomocników procesowych?
Koszt wynagrodzenia działających w Państwa imieniu pełnomocników procesowych (radców prawnych i adwokatów) w całości pokrywany jest przez naszą firmę.

:: Jakie kwoty mogę uzyskać?
Wysokość przyznawanych świadczeń zależy od okoliczności zdarzenia. Z naszego doświadczenia wiemy, że zarówno zakłady ubezpieczeń jak i sądy przyznają coraz wyższe świadczenia z tytułu szkód osobowych i rzeczowych. Jeszcze kilka lat temu zadośćuczynienie za śmierć małżonka lub dziecka wynosiło kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obecnie kwoty te często przekraczają kilkaset tysięcy złotych. Za wypłatą wyższych świadczeń stoi nie tylko poprawa sytuacji ekonomiczno – gospodarczej, ale przede wszystkim działalność takich firm jak nasza.
POWYPADKOWI
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 26-27
70-100 Szczecin

tel. 516 188 005

e-mail: biuro@powypadkowi.com.pl

RODO